Dostosowanie WCAG

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W CHORZOWIE

(statut_sp25.pdf)

PROGRAM WYCHOWAWCZY

(programwychowawczyszkoly.pdf)

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

(punktowysystemocenianiazachowania.pdf)