Szkoła Podstawowa nr 25  
im. Stanisława Hadyny 
w Chorzowie

Statut Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie

(statut_sp25.pdf)

Program Wychowawczy

(programwychowawczyszkoly.pdf)

Punktowy System Oceniania

(punktowysystemocenianiazachowania.pdf)