Szkoła Podstawowa nr 25  
im. Stanisława Hadyny 
w Chorzowie

Program Wychowawczy

(programwychowawczyszkoly.pdf)

Punktowy System Oceniania

(punktowysystemocenianiazachowania.pdf)