Dostosowanie WCAG


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 4 września 2017 roku odbyło się w naszej Szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, 

które poprzedziła Msza Święta w maciejkowickim kościele. Z błogosławieństwem Bożym uczniowie wraz z rodzicami, 

wychowawcami i nauczycielami wrócili do Szkoły, gdzie uczestniczyli w uroczystej akademii inauguracji 

roku szkolnego 2017/2018 przygotowanej przez Panie nauczycielki mgr Renatę Pisarek i mgr Monikę Toporek 

wraz z uczniami klas III a i III b. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Pani Dyrektor Szkoły 

mgr Bożena Ligocka powitała wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności uśmiechniętych uczniów klasy pierwszej, 

trzymających z dumą okazałe, pełne słodyczy tyty. Pani Dyrektor wspomniała także o zmianach w systemie edukacji, 

które wynikają z nowej podstawy programowej obowiązującej w klasie I, IV i VII oraz dzienniku elektronicznym Librus, 

który od roku szkolnego 2017/2018 będzie wprowadzony w SP nr 25. 

Przedstawione zostały poszczególne klasy wraz z wychowawcami: 

- klasa I wychowawczyni mgr Justyna Fiołka 

- klasa II wychowawczyni mgr Anna Mozdyniewicz 

- klasa III a wychowawczyni mgr Renata Pisarek 

- klasa III b wychowawczyni mgr Monika Toporek 

- klasa IV a wychowawczyni Sara Wojtyna - Kozieł 

- klasa IV b wychowawczyni Anita Kantorska 

 klasa V wychowawczyni mgr Marta Androsiuk 

- klasa VI wychowawczyni mgr Izabela Nowak

 - klasa VII wychowawczyni mgr Teresa Michalska 

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, 

gdzie zapoznali się z przyszłymi prawami i obowiązkami oraz planem lekcji; po czym w dobrych, 

jeszcze wakacyjnych nastrojach wszyscy udali się do domów. 

opr. Agnieszka Malinowska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Chorzowie uroczyście obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego 2016/2017. 

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w maciejkowickim kościele, podczas której ksiądz proboszcz podziękował wszystkim uczniom 

i ich rodzicom, nauczycielom, Pani Dyrektor i pracownikom SP nr 25 za wspólnie spędzony rok szkolny i udzielił błogosławieństwa Bożego 

na okres wakacji. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 przygotowali uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią panią Martą 

Androsiuk. Tematem przewodnim montażu słowno- muzycznego były wakacyjne podróże i przygody, które są nieodłącznym elementem

 wakacji. Pani Dyrektor szkoły Bożena Ligocka wraz z wychowawczyniami poszczególnych klas przedstawiła uczniów, którzy otrzymali 

świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Najlepszymi uczennicami SP 25 zostały: Natalia Sokolik z klasy V i Anna Basiak z klasy VI. 

Rada Rodziców szkoły doceniając osiągnięcia uczennic w nauce przyznała im nagrody, uroczyście wręczone podczas akademii. Uczennice

 uzyskały średnią ocen 5,73 i zachowanie wzorowe. Po oficjalnej i artystycznej części uroczystości oraz życzeniach udanych i bezpiecznych 

wakacji, skierowanych do dzieci przez Panią Dyrektor, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie otrzymali długo

 wyczekiwane świadectwa, promujące do następnej klasy. 

 opr. Agnieszka MalinowskaUROCZYSTE PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KONKURSACH SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH21 czerwca 2017r. w SP 25 w Chorzowie odbył się uroczysty apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych. Uczniowie zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody za wzorową frekwencję, udział w konkursach przedmiotowych, 

świetlicowych, akcjach samorządu szkolnego oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach logopedycznych. 100 % frekwencją w szkole wykazali 

się uczniowie: Alicja Mitas, Bartosz Lasak, Szymon Chiliński, Samuel Zaniewski, Emila Brusik, Wojciech Rojek, Kamila Pryt, Szymon Brusik, 

Gracjan Woźnica, Daniel Pałka, Oliwia Kuczera, Michalina Ligocka, Aleksander Koszelnik i Nikola Pałka. Pani Teresa Białowąs przekazała 

nagrody uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Słownikowym z języka angielskiego, nagrody otrzymali uczniowie z klasy VI: Anna 

Basiak, Olaf Majewski, Julia Hamilka, Mateusz Ligocki, z klasy V: Natalia Sokolik, Karolina Żywiecka, Oliwier Reguła, Jakub Śliwa oraz z klasy IV:

 Dominika Dmoch, Mateusz Jankowski, Igor Drzensla, Aleksander Koszelnik, Rafał Mazur. Nagrody za Miejski Konkurs Języka Angielskiego

 organizowany przez SP Nr 12 w Chorzowie odebrali: Jakub Śliwa z kl. V za 1 miejsce, Aleksander Koszelnik z kl. IV za 6 miejsce i Anna Basiak 

z kl. VI za 8 miejsce. Pani Agnieszka Malinowska wyróżniła uczniów biorących udział w szkolnym konkursie Mistrz Rachunku Pamięciowego: 

w klasie VI I miejsce czyli Mistrzem Rachunku Pamięciowego została Julia Hamilka, II miejsce zajął Olaf Majewski, w klasie V miejsce I zajął 

Jakub Śliwa, II miejsce Karolina Żywiecka, w klasie IV Mistrzem Rachunku Pamięciowego został Aleksander Koszelnik, a vice Mistrzem Rafał 

Mazur. Nagrody za miejski konkurs matematyczno - fotograficzny „ Piękno Symetrii” zorganizowany przez Gimnazjum nr 5 w Chorzowie

 odebrała Inga Wojciechowska, która zdobyła I miejsce oraz Natalia Sokolik za III miejsce. W XVI edycji miejskiego konkursu Grafiki 

Komputerowej „ Milenium” wyróżnienie uzyskał Jakub Klasik. Pani Marta Androsiuk przekazała nagrody uczniom, którzy zajęli I miejsce 

w miejskim konkursie „ Z językiem polskim za pan brat - potyczki ortograficzne” Aleksandrowi Koszelnikowi, Karolinie Sobusik i Filipowi

 Hornikowi. III miejsce w dyktandzie zajął Rafał Mazur. W konkursach recytatorskich brali udział uczniowie: Filip Hornik i Mateusz Jankowski, 

 a w konkursie poetyckim o zasięgu ogólnopolskim Wanda Stawińska. Czytelnikami Roku zostali uczniowie: Dominika Dmoch, Igor Drzensla,

 Martyna Denkiewicz, Kinga Jazowska, Emilia Penarska, Marta Bańka, Oliwia Kuczera, Magdalena Górska, Julia Dobosz, Kajetan Stromczyński, 

Marek Dryja i Tadeusz Gierlicki. Uczniowie ci uzyskali wyróżnienia I stopnia. Wyróżnienia II stopnia otrzymali uczniowie: Emila Brusik, Wojciech

 Rojek, Maja Kerner, Maria Basiak, Michalina Ligocka, Szymon Brusik, Weronika Kołodziej, Bartosz Ulmann, Miłosz Koszelnik, Malwina 

Swoboda, Mateusz Fabian, Lilianna Warchoł, Weronika Pietrzyk, Szymon Lipowski i Natalia Sokolik. Pani Mariola Korus przekazała nagrodę 

dla Michaliny Ligockiej, która uzyskała wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym „ Razem przeciwko agresji” organizowanym 

we współpracy z PPP. Wyróżnienia szkolne otrzymali uczniowie: Maja Kerner, Samuel Zaniewski, Zuzanna Warchoł, Lilianna Warchoł, Kinga

 Woźnica, Gracjan Woźnica i Rafał Kontny. Następnie pani Izabela Nowak- opiekun samorządu szkolnego nagrodziła uczniów, którzy aktywnie

 uczestniczyli w akcjach samorządu szkolnego, zbierając makulaturę, baterie, korki i puszki. I miejsce w zbiórce makulatury uzyskał Fabian 

Mateusz, II miejsce Rafał Mazur, a III Wiktoria Faerber. Najwięcej baterii zebrała Konstancja Nawrat - I miejsce, II miejsce zajął Mateusz Fabian,

 a III Piotr Gierlicki. Najwięcej korków zebrał Mateusz Fabian, Arkadiusz Zapalski i Agnieszka Zapalski. I miejsce w zbiórce puszek zajęła

 Konstancja Nawrat, II miejsce Igor Drzensla, a III Monika Szajbe. Wzorowym Świetlikiem została Oliwia Majewska - I miejsce, Emila Brusik - II 

miejsce, III miejsce - Agnieszka Zapalska i Szymon Brusik. Wyróżnienia otrzymali uczniowie: Weronika Nawara, Blanka Sokolik, Monika Szajbe 

i Krzysztof Sokolik. Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

opr. Agnieszka MalinowskaMIEJSKI KONKURS "PIĘKNO SYMETRII"Uczennica SP nr 25 Inga Wojciechowska zajęła I miejsce w matematyczno- fotograficznym konkursie miejskim „ Piękno Symetrii”, a Natalia 

Sokolik III. Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, sprzyjające  rozwijaniu talentu fotograficznego. Organizatorem konkursu było 

Gimnazjum nr 5 w Chorzowie. Celami konkursu było: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii i matematyki,

 kształtowanie wyobraźni geometrycznej, poszukiwanie w otoczeniu matematycznego ładu oraz popularyzacja fotografii wśród uczniów jako

 formy wypowiedzi. Z naszej szkoły w konkursie, oczywiście oprócz laureatek,  wzięli udział uczniowie: Mateusz i Jessica Ptak, Karolina 

Żywiecka, Olaf Majewski, Wanessa  Łopacka.   Do III edycji konkursu uczniów przygotowała  pani Agnieszka Malinowska. Serdecznie

 gratulujemy  zwycięzcom, tym bardziej, że prace zostały wyłonione spośród 73 nadesłanych fotografii konkursowych.    

opr. Agnieszka Malinowska     FESTYN RODZINNY    
      

           
Festyn  Rodzinny odbył się 6 czerwca 2017r. na boisku Szkoły Podstawowej  nr 25 w Chorzowie -Maciejkowicach, jak co roku pogoda 

dopisała, a liczne atrakcje przyciągnęły małych i tych nieco starszych mieszkańców dzielnicy. Organizatorami tegorocznego festynu była 

Szkoła Podstawowa nr 25,  Rada Osiedla Maciejkowice,  Chorzowskie Centrum Kultury, Starochorzowski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek 

Sportu  i Rekreacji. Wsparł nas także Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów. Pani dyrektor szkoły Bożena Ligocka uroczyście 

rozpoczęła festyn, witając zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli  i pracowników szkoły oraz wszystkich przybyłych mieszkańców

 Maciejkowic. W festynie uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa Wiesław Ciężkowski, Jacek Nowak radny Chorzowa, Dariusz 

Wojciechowski przewodniczący Rady Osiedla Maciejkowice, Anna Walter przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Maciejkowice, Lech Motyka

 dyrektor Planetarium i Obserwatorium w Chorzowie, Marek Nowak prezes Starochorzowskiej Fundacji Kultury, Maria Nowak zasłużona 

chorzowianka, była posłanka na Sejm RP, Lidia Nastuła dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ Republika”, Jerzy Bogacki prezes

 Stowarzyszenia „ Nasz Chorzów”, nauczyciele szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz wszyscy przybyli mieszkańcy Chorzowa.                                                                                                                                                                                                          
W programie festynu znalazły się występy uczniów SP nr 25, artystyczny program dla dzieci  „ Fasolkowe Psoty”, występy zespołów ze 

Starochorzowskiego Domu Kultury „ Gwar”  i  „ Fresco”, przedstawienie „ Łogródek” w wykonaniu pracowników SP nr 25, wspólne zabawy

 animacyjne dla dzieci oraz konkursy z nagrodami. Gwiazdą wieczoru był zespół Funk Da System. Uczniowie naszej szkoły, członkowie Zespołu

 Mały Chorzów zaprezentowali utwory Patrona Szkoły Stanisława Hadyny oraz zatańczyli Poloneza. Laureaci szkolnego konkursu 

recytatorskiego poświęconego twórczości Danuty Wawiłow w niezwykle ciekawy i oryginalny sposób przedstawili wiersze autorki.

 Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka  zaprezentowali uczniowie z klas V i VI, a wzruszające piosenki dla wszystkich mam zaśpiewały 

uzdolnione muzycznie uczennice naszej szkoły: Michaella Wesołowska i akordeonistka Wiktoria Faerber.  Uczniów do występów przygotowały

 panie nauczycielki: Renata Pisarek, Monika Toporek, Justyna Fiołka, Anita Kantorska, Teresa Michalska, Izabela Nowak, 

Agnieszka Malinowska i Marta Androsiuk.                  

Podczas „ Święta Rodziny”  Pani Dyrektor Szkoły Bożena Ligocka uroczyście wręczyła nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne.   

Tegoroczny Festyn Rodzinny był jednocześnie Dniem Otwartym SP nr 25. Sporo dzieci wraz z rodzicami odwiedziło naszą szkołę oraz 

uczestniczyło w różnego typu zajęciach, wspólnych grach i zabawach. Nasi  pierwszoklasiści spotkali się z wychowawczynią klasy pierwszej

 Panią Justyną Fiołką.Podczas festynu dzieci korzystały z wielu atrakcji- „zamkowych  dmuchanych  zjeżdżalni”, gier i zabaw animacyjnych, 

oczywiście nie obyło się bez zakupów pamiątek i słodyczy.  Jak co roku, nie zabrakło chętnych do „pomalowania twarzy” i tu prawdziwym

 artyzmem wykazała się Pani Anna Mozdyniewicz oraz w godzinach wieczornych Pani Marta Bogacz. O podniebienia wszystkich uczestników 

festynu zadbali uczniowie i  ich rodzice; każda klasa zaoferowała pyszne domowe wypieki oraz ciepłe i zimne napoje, a panie kucharki 

ugotowały prawdziwe specjały. 

Niezwykle udany i pełen atrakcji Festyn Rodzinny i Dzień Otwarty SP nr 25 na długo pozostanie w pamięci i sercu wszystkich 

jego uczestników.

opr. Agnieszka Malinowska   DZIEŃ DZIECKA   W ramach obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole odbył sie konkurs recytatorski pt. "Zabawy z wierszami Danuty Wawiłow", zorganizowany

 przez p. Izabelę Nowak oraz p. Teresę Michalską. Uczniowie klas II-VI zaprezentowali po dwa wiersze tej autorki, a jury w składzie 

p. Magdalena Kulesza (z biblioteki miejskiej), p. Teresa Białowąs, p. Marta Androsiuk (dla kl. II-III) i p. Anita Kantorska (dla klas IV-VI) oceniało

 interpretację, dykcję, oraz stroje i rekwizyty. Wszystkie klasy zaprezentowały się na bardzo wysokim poziomie, wykonując piękne dekoracje

 oraz stroje. Cała społeczność szkolna mogła uczestniczyć we wspaniałej zabawie przygotowanej przez uczniów pod okiem wychowawców. 

Jury wyłoniło zwycięzców, którzy w ramach nagrody zaprezentują swoje talenty podczas Festynu Rodzinnego 6 czerwca przed swoimi 

rodzicami, rodzeństwem i mieszkańcami Maciejkowic oraz zaproszonymi gośćmi. A oto wyróżnieni wykonawcy: klasy II-III I miejsce – kl. IIIb – 

"Moja siostra królewna" II miejsce – kl. IIb – "A jak będę dorosła" III miejsca – kl. IIIb – "Dama i prosię"  kl. IIIa – "Trudna zagadka" kl. IIa – 

"Kałużyści" klasy IV-VI I miejsce – kl. IV – "Kto zabił kotka mruczka" II miejsca – kl. V – "Szybko" kl. IV – "Jak cesarz pije herbatę" III miejsce – 

kl. VI – "Trójkątna bajka" Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach szkolnych! Wizyta w Muzeum Powstań Śląskich w 

Świętochłowicach W środę 24 maja o 8:45 wyszliśmy z szkoły (kierując się na przystanek, po przejechaniu niedługiej trasy przesiedliśmy się do

 tramwaju i już po chwili byliśmy na miejscu.) Na początku wsiedliśmy do starego drewnianego tramwaju, w którym odpowiadaliśmy 

na zagadki i mogliśmy poczuć się jak w prawdziwym tramwaju sto lat temu. Po odpowiedzeniu na pytania mogliśmy podejść do 3 atrakcji - 

jedną z nich był sprzedawca, który opowiadał o dawnych słodkościach. Druga atrakcja to był telefon (oczywiście inny niż dziś), po kliknięciu

 na ekran słychać było w jego słuchawce powtórzenie danego słowa po śląsku. No i ostatnia atrakcja, która polegała na możliwości wklejenia

 zdjęcia naszej twarzy na starej fotografii, efekt był dobry oraz rozweselający. Gdy minął czas na atrakcje weszliśmy po schodach na górę, 

po czym zostaliśmy poinformowani o filmie. Na filmie Pan Franciszek Pieczka znany również jako postać pierwszoplanowa z polskiego serialu

 „Ranczo” opowiadał o powstaniach śląskich. Po filmie przeszliśmy do Sali, w której również był film, z każdym jego zakończeniem 

w następnym pokoju pojawiała się kontynuacja tego filmu. Gdy doszliśmy do pewnej sali od razu w oczy rzuciły się różnorodne plakaty 

z takimi napisami jak ,,Chcesz być wolny? Głosuj na Polskę! Wszystko nam się wyjaśniło dzięki filmom, które bardzo dobrze to wszystko

 opisywały. Gdy oglądaliśmy ostatni film, w rękach trzymaliśmy ulotkę z możliwością zagłosowania na Polskę lub Niemcy przenosząc się do

 historycznego plebiscytu. Pod koniec filmu każdy podszedł do urny i wrzucił to, co chciał. Później były same atrakcje - jedną z nich było 

przyszykowanie żołnierza, mieliśmy dużo rzeczy do wyboru, lecz nie wszystko się nadawało. Jedną z tych rzeczy, która bardzo mi się 

spodobała, to była możliwość wpisania na tablicy mulitmedianlnej swojego nazwiska i sprawdzenia czy znajduję się na liście Powstańców

 Śląskich z lat 1919-1921. Była tam również replika samochodu pancernego, mogliśmy taki sam zbudować na ekranie monitora od podstaw

 korzystając z poradnika. Pod sam koniec mogliśmy sobie kupić przeróżne pamiątki zaczynając od naboi aż po modele granatów mające

 dobre parę centymetrów. Muzeum było wspaniałe, każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co go by zainteresowało. Mateusz Ptak, klasa VI  MIEJSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO   W poniedziałek 22 maja w Szkole Podstawowej Nr 12 w Chorzowie odbył się drugi etap Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego. 

Na tym etapie sprawdzano umiejętność wypowiedzi ustnej na dany temat. Uczniowie rywalizowali w kategorii klas IV- V i klasy VI. 

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: Jakub Śliwa kl. V – 1 miejsce, Aleksander Koszelnik kl. IV –  6 miejsce, Anna Basiak kl. VI – 8 miejsce.

 Gratulujemy całej trójce, szczególnie zwycięzcy Jakubowi Śliwie! DZIEŃ ŚLĄSKIEGO BAJTLA  W środę 25 kwietnia było w naszej szkole bardzo wesoło, bo był to Dzień Śląskiego Bajtla. W czasie uroczystości prezentowane były wiersze

 i proza w wykonaniu uczniów: Filipa Hornika, Magdaleny Walter i Daniela Pałki. Wystąpił także Zespół „Mały Chorzów” grupa młodsza

 wokalna (po raz pierwszy) z piosenkami śląskimi. Jak co roku nasi nauczyciele i pracownicy szkoły przygotowali specjalnie dla uczniów

 przedstawienie „Lauba”. O wilku, który chciał schudnąć i zdemolował ogródek. 

W przedstawieniu wystąpili: Monika Toporek (Wilk 1), Anna Mozdyniewicz (Wilk 2), Izabela Nowak (Wilkowa), Agnieszka Malinowska

 (Czerwony Kapturek), Anita Kantorska, Renata Pisarek, Teresa Michalska, Teresa Zelcer, Beata Majewska, Mariola Korus (działkowiczki), 

Anna Wysokińska (księgowa), Marcin Bojdoł, Robert Matusiak, Witold Wawrzyczek (chłopcy). Autor tekstu, narrator i reżyser przedstawienia

 Teresa Białowąs. Reżyser dziękuje za zaangażowanie wszystkim aktorom, a także osobom pilnującym uczniów w czasie prób, pracownikom

 przygotowującym uroczystość, p. Marcie Bogacz za dekorację oraz Pani Dyrektor za czuwanie nad całością.

 Następnym punktem programu było wręczenie nagród za konkurs plastyczny „Ogródek” z użyciem słówek śląskich. Prace rysunkowe 

i makiety ogródków prezentowane na parterze wzbudzały powszechne zainteresowanie. Makiety zadziwiały wprost swoją pomysłowością

 i starannością. Nagrody Grand Prix (czyli wybitne) za makiety też były wyjątkowe: blunkul (kalafior) dla Zosi Krauze, tomaty (pomidory) 

dla rodzeństwa Lilki i Zuzi Warchoł oraz Emilki i Szymka Brusik, zielony szałot (sałata) dla Emilki Penarskiej. 

 Listę nagrodzonych prezentujemy poniżej. 

Makiety (14uczniów) :

 1. Zofia Krauze kl. I 2. Liliana i Zuzanna Warchoł kl. II a, III b 3. Emilia i Szymon Brusik kl. II b, III a 4. Emilia Penarska kl. III b 

5. Aleksandra Mozdyniewicz kl. II b 6. Małgorzata Gryga kl. II b 7. Michalina Ligocka kl. III b 8. Mateusz Ligocki kl. VI 

9. Kinga Jazowska kl. III b 10. Karolina Sobusik kl. IV 11. Wiktoria Karaś kl. V 12. Fabian Buchacz kl. IV 

 Prace plastyczne płaskie :

 1. Kamila Pryt kl. III a 2. Oliwia Kuczera kl. III b 3. Kamil Lubecki kl. III b 4. Kinga Woźnica kl. IV 5. Magdalena Walter kl. V 

 Oprócz tego prace plastyczne wykonali: Karol Toporek, Alicja Mitas, Dawid Moszny, Samuel Zaniewski, Bartosz Ullmann, Małgorzata Gryga,

 Julia Dobosz, Amelia Toporek, Laura Buchacz, Marta Bańka, Oliwia Kazimierczuk, Lena Skubała, Szymon Bełkot, Weronika Pietrzyk, 

Wiktoria Faerber, Julia Hamilka. 

 Na zakończenie uroczystości każdy bajtel dostał lizaka. Fajnie być śląskim bajtlem! 

 opracowała: Teresa Białowąs