Dostosowanie WCAG

Szkoła Podstawowa nr 25 
im. Stanisława Hadyny w Chorzowie


ul. Główna 21

41-508 Chorzów

adres e-mail: sp25chorzow@wp.pl

telefon: 32-245-91-09 

fax. 32-245-94-44